Cái băng giá tuần trước đã gây khó khăn cho hàng triệu người khắp nước Mỹ, trong đó có Bradford Gauthier tại Massachusetts. Thức dậy sau một đêm, Bradford đã cảm thấy có sự khó khăn bất ngờ trong việc uống nước, khi nước nghẹn lại nơi cuống họng và khó thở. Các bác sĩ đã chẩn bịnh ra bịnh lạ trong mùa lạnh là… nuốt máy nghe Airpod, cách nào đó gắn tai nghe nhạc khi ngủ và rơi ra, chui vào miệng anh. Bác sĩ đã làm thủ thuật y khoa để lấy Airpod ra để Bradford có thể tiếp tục nghe nhạc mùa lạnh. Nhưng không dám mang lúc ngủ nữa.