Tiếng Việt quả rắc rối. “Tiêu đường” mà thêm chữ “bánh” đàng trước thành bánh tiêu đường, nhưng nếu thêm chữ “tán” vào giữa thì ra… tiêu tán đường, nghĩa tiêu tan, tiêu tùng lẫn… tiêu điều. Nên bánh tiêu đường coi bộ ngọt ngào và thú vị hơn. Mỹ có donut cũng xem như loại bánh tiêu đường vậy. Mới đây hệ thống tiệm Bashas tại Chandler, Arizona đã xếp hình logo công ty bằng 14,400 bánh donut nhân kỷ niệm 90 năm thành lập và được ghi vào kỷ lục Guinness.