Hai người đàn ông vào công viên quốc gia Royal National Park tại Sydney leo bộ thì tình cờ… sơn dương xuất hiện. Tưởng là gặp thú dữ nên cả hai thất thần chạy lạc vào các rừng cây, phải gọi cảnh sát giải cứu. Té ra cả hai chưa từng thấy sơn dương bao giờ và loại nai rừng này cũng không phải thú rừng nguyên thủy của Úc mà do công viên này nhập về. Cảnh sát tìm được và ghi giấy phạt cả hai. Không phải vì tội không biết nai mà vì vi phạm lịnh phòng ngừa Covid.