Dù thông báo từ bưu điện cùng các hãng giao chuyển hàng cho biết hàng hóa được giao trong mùa lễ này có phần chậm trễ vì thiếu người thì Josua Hutagalung đã được giao quà Noel bất ngờ và sớm hơn dự định. Khi nghe tiếng va chạm như bom đập vào mái nhà, Josua leo lên xem thì phát hiện ra đó là một mảnh thiên thạch khoảng hơn hai ký lô vừa rơi trúng nhà anh. Gọi là quà vì cục đá thiên thạch này đã được một tổ chức nghiên cứu mua lại với giá hơn một triệu đô la. Bởi vậy thỉnh thoảng cũng cần leo lên nóc nhà xem có cục đá nào rơi trúng không nghe bạn.