Trẻ nhỏ thường biết đến những ông già Noel như những người chuyên đi phát quà Noel dịp Giáng Sinh. Nhưng nay còn biết thêm những ông già Noel còn ra tay bắt kẻ quấy rối (nếu cần thiết). Đó là chuyện trong ngày hội SantaCon diễn ra tại New York, một truyền thống tụ hội các ông già Noel hàng năm để tạo không khí vui vẻ mùa lễ. Khi hai người đàn ông (không phải ông già Noel) cãi lộn và ẩu đả, móc dao tấn công nhau thì các ông già Noel đã xúm lại vật ngã cả hai chàng, giao cho cảnh sát phân xử. Giỡn chơi hoài bạn, bộ ông già Noel là đồ bỏ sao.