Các dây chuyền sản xuất khắp thế giới đã bắt đầu cho người máy và công nhân cùng vận hành sản xuất. Kỹ thuật cao nhưng do … quá cao nên gây ra tai nạn. Mới đây tại một phân xưởng sản xuất ở Nam Hàn, một người máy đã lộn một công nhân với kiện hàng nên đã kẹp cổ, siết càng vào mặt và bụng để đưa lên băng chuyền. Không biết lỗi kỹ thuật hay vì người máy… “giận”.