Các hiệp hội gia cư HOA vẫn thường bị than phiền vì lạm dụng quyền lực, cấm cản nhiều điều quá quắt với cư dân thuộc khu vực mình quản trị. Mới đây là vụ Andrew Almer tại North Dakota. Anh treo lá cờ Mỹ ngoài ban-công căn chung cư của mình đã hai năm nay nhưng gần đây bị buộc phải gỡ xuống vì nhóm HOA bảo khi gió mạnh thổi đập ồn ào quá, ảnh hưởng đến các nhà chung quanh. Andrew bảo anh không chịu thua, để xem luật Mỹ xử sao đây.