Làm sao để khỏi lỗ và thứ gì lỗ vẫn làm. Thưa đó là việc đúc tiền cắc tại nước Mỹ hiện nay. Theo Bộ Ngân Khố, mỗi đồng cắc một xu (cent) được đúc ra tốn khoảng… 2 xu, và trong năm qua, Bộ Ngân Khố đã đúc khoảng 7 tỉ đồng cắc một xu, lỗ hơn 72 triệu đô la. Việc lưu hành tiền tệ không thể thiếu tiền cắc nên việc đúc tiền cứ thế mà vận hành, mỗi năm chính phủ vẫn tiếp tục đúc tiền cắc để thay thế tiền mất mát hay quá cũ. Dịch Covid-19 là các xưởng đúc tiền không hoạt động hết công suất vốn có của mình nên bà con nhớ tiết kiệm tiền xu giùm chính phủ với.