Bà mẹ vợ lo lắng nói với con gái:

– Tại sao con tin được là chồng con đi câu?… Nó có bao giờ đem được con gì về nhà đâu!

– Ấy chính vì vậy mà con tin là ảnh đi câu!

Bảo Huân

Lan Hương Lanny (Tulsa – OK)