Video thu hình tại một tiệm bán bánh donut Dunkin’ Donut cho thấy một khách hàng không được nêu danh tính đang mắng mỏ một nhân viên bán hàng gốc thiểu số là không biết toán và không hiểu tiếng Anh. Vị khách hàng này mua một “dozen”, một tá 12 bánh. Nhưng khi người nhân viên đưa bà hộp bánh thì bà khăng khăng bảo là thiếu vì một tá là… 50 cái. Một khách hàng khác bảo một dozen chỉ là 12 cái nhưng bà vẫn không chịu, tiếp tục mắng người nhân viên là mù toán và mù tiếng Anh. Khổ!