Cặp bài trùng Larry Stothers và Jayson Rappa tại Florida vốn là những kẻ du thủ du thực, chuyên đi trộm cướp tấn công người khác. Nhưng một vụ cướp… chân người khác là điều bị cảnh sát cho là khó tin. Khi ăn trộm một túi đeo lưng của một thanh niên và bị người thanh niên này phát hiện và hô hoán, Larry và Jayson đã dằn mặt thanh niên này bằng cách cướp luôn cả cái chân của anh. Bởi nó là cái chân giả. Cướp vô nhân đạo kiểu này chắc phải cho vô tù rục… chân cho biết.