Các sư quốc doanh đêm ngày khuyên Phật tử nên cúng dường để tạo “phước”. Một nơi không phải chùa, nhưng người ta cũng nườm nượp cúng kiến. Đó là Facebook. Chuyện vui buồn, trắc trở gì cũng đem lên cúng “phây” (Face) khắp mọi sắc dân. Nocholas Coffey tại Florida cũng là một “tín đồ” Facebook như vậy. Ngay cả khi trộm được chiếc Mercedes cũng mang lên “cúng”, nhờ vậy cảnh sát có ngủ gật cũng tóm cổ anh ta dễ dàng..