Việc làm thêm ngoài giờ hay công việc thứ hai vốn cũng phổ biến với một số người muốn kiếm thêm thu nhập. Nhưng việc làm thêm của vị sếp Allen Stiefel của nhà máy lọc nước thải tại Alabama thì hơi hiếm vì làm ngay trong nhà máy của mình. Allen lấy cái nhà kho của nhà máy để làm xưởng chế biến rượu lậu và bị nhân viên báo lên cấp trên. Nay Allen không chỉ ngưng việc làm ngoài giờ mà cả trong giờ làm vì đã bị cho ở nhà.