Ta bảo “chơi dao có ngày đứt tay” còn kiểu như Steven James Jordan thì chơi… twitter có ngày đứt chến luôn chứ không phải đứt tay. Mở tài khoản twitter ngày đầu tiên thì James đã gởi ra tổng cộng đến 186 tin nhắn trong vòng ba tiếng đồng hồ. Sang ngày hôm sau thì James bị khóa tài khoản vì tweet bậy, đe dọa đủ điều. Thêm hai ngày sau thì bị cảnh sát đến còng tay vì trong các mẩu tin nhắn gởi ra James hăm dọa đặt bom nhà của một giám đốc Disney.