Mặc dù dưới danh nghĩa “bảo vệ trẻ em” nhưng Apple gặp nhiều chống đối từ nhiều phía. Hơn 90 nhóm phụ trách an toàn cho các công ty trên thế giới, nói: “Việc Apple làm nhằm giúp đỡ trẻ em nhưng đồng thời cũng có thể dùng để ngăn cấm tiếng nói tự do trên toàn thế giới”, nhất là tại các nước có luật lệ khác với Hoa Kỳ.

Apple lần này xem trọng ý kiến của nhóm nên giải thích “sẽ không cho phép bất kỳ quốc gia nào được xem xét các hình ảnh không nằm trong kho dữ liệu nếu không qua kiểm tra nghiêm ngặt của Apple”. Tuy nhiên, nhóm này không tin Apple sẽ thực hiện lời hứa, giống như lần Apple “chiều theo ý” của Trung cộng cho phép Trung cộng được quyền xem tư liệu của khách hàng dùng iPhone.