Prime Day năm 2021 sẽ diễn ra vào 21 và 22 tháng Sáu dành riêng cho hội viên có trương mục Prime (phải trả 119 đô la/năm). Tuy nhiên bạn có thể tham gia Prime Day miễn phí bằng nhiều cách:

  1. Dùng Prime thử 30 ngày (nhớ ngưng Prime trước ngày hết hạn)
  2. Nếu là học sinh, sinh viên thì dùng thử 6 tháng (nhớ ngưng Prime trước ngày hết hạn)
  3. Mở một trương mục mới với địa chỉ điện thư mới.
  4. Dùng chung Prime với một người đã có Prime (phải có cùng địa chỉ)