Ðây là nhận định của ông Hiroshi Fujiwara hiện là quản lý của cơ quan Japan Robot Association “Người Nhật chấp nhận người máy có hình dáng giống như người thật, xem người máy như là một cộng tác viên hữu hiệu”.

Ngoài Nhật Bản ra, ta còn có thể kể đến Nga.

Công ty mới thành lập Promobot (Nga) vừa cho ra mắt Robot-C hình dáng giống hệt như người thật.

Robot-C có trí thông minh nhân tạo, có thể tự mình trò chuyện dùng hơn 100,000 câu học sẵn, có thể tự làm những công việc như trả lời các câu hỏi của khách hàng tại văn phòng hay tại phi trường, tại nhà băng, tại các thư viện, các museums… thậm chí nhận tiền từ khách.

Nhắc đến người máy nhìn giống như người thật phải nhắc đến Giáo Sư Hiroshi Ishiguro (Ðại Học Osaka) với người máy phóng viên truyền hình Erica và người máy Sophia (Hanson Robotics).

37 năm trước chúng ta có phim giả tưởng Blade Runner. Trong đó người máy sống và sinh hoạt chung với người thật. Robot-C có thể thuộc về thế hệ người máy đầu tiên sống và sinh hoạt chung với người.

sophia – hansonrobotics.com