US Space Force là cơ quan phụ trách phần vệ tinh mới của hệ thống định vị toàn cầu GPS (Global Positioning System). Các vệ tinh này sẽ nằm ở cao độ 12,500 dặm, được gọi là “Medium Earth orbit”.

Kỹ thuật mới GPS III sẽ giúp một người rút tiền từ máy ATM ngay sau khi vừa bỏ tiền vào nhà băng, gọi điện thoại cho bè bạn và không bị nhiễu sóng, tiên đoán thời tiết chính xác, xác định nơi nào có địa chấn, nơi nào sẽ mất điện…

Theo cơ quan National Institute of Standards and Technology, GPS có ảnh hưởng đến 1 tỷ đô la/ngày tại Hoa Kỳ.

GPS là của Hoa Kỳ, Trung Cộng có BeiDou, Liên Hiệp Châu Âu có Galileo, Nga có Glonass… Các quốc gia đều có tham vọng dẫn đầu trong dịch vụ định vị toàn cầu lẫn trong không gian. Hệ thống nào dẫn đầu sẽ chiếm vị trí trọng yếu trong lĩnh vực quân sự, dân sự, ngân hàng, hàng không…