Tại Hoa Kỳ, hơn một năm nay Bộ Tư Pháp Hoa Kỳ điều tra xem Google có làm hại đến khả năng cạnh tranh của các công ty nhỏ hơn mình, và chính quyền Hoa Kỳ chính thức kiện Google ra tòa cũng vì tội độc quyền.

Chính phủ Donald Trump cho biết năm 2018, Giám đốc điều hành Tim Cook của Apple làm việc với Giám đốc điều hành Sundar Pichai của Google. Sau đó, Google đạt được quyền trở thành công cụ tra tìm định sẵn của tất cả các sản phẩm Apple. Dữ liệu thu thập từ Google cho thấy “đây là nguồn lợi tức đáng kể (thâu được từ quảng cáo)” và nếu không đạt được hợp đồng với Apple sẽ là một “Code Red” (điều nguy hiểm).