Phiên bản mới của Android sẽ được cập nhật hóa mau chóng và dễ dàng hơn nhờ hai việc: Năm 2017 Google thay đổi một phần của Android qua Project Treble và việc bắt tay với Qualcomm mở rộng nguyên tắc “no-retroactivity principle” giúp chuyện cập nhật hóa Android dễ dàng và ít tốn kém cho các công ty sản xuất điện thoại thông minh Android và Tablet Android.

Sự hợp tác này bảo đảm hệ thống điều hành Android sẽ có 3 lần cập nhật hóa và 4 năm trám lỗ hổng an ninh.