Mỗi tấm hình chụp đều có rất nhiều tin tức đi kèm, như chụp khi nào, tại đâu… người bình thường không để ý và nhiều khi không biết hình chụp có kèm các chi tiết cá nhân. Các tin tức này nằm trong phần mang tên EXIF Data (Exchangeable Image File Format). Nếu dùng điện thoại để chụp hình, bạn có thể bị lưu trữ vị trí chụp hình (vì máy có GPS). Bạn không thể cấm việc lưu trữ EXIF nhưng có thể tắt phần geotagging trong điện thoại hay máy chụp hình.

Muốn thấy phần EXIF trong Windows, trước hết chọn hình, bấm chuột phải và chọn “Properties”. Muốn xóa EXIF data trong hình, bấm “Remove Properties and Personal Information” nằm ở phía cuối.

ViewExif cho iOS có thể giúp xóa EXIF Data.