Tại Việt Nam, số lượng người bị theo dõi và đánh cắp tin tức khi dùng wifi công cộng rất cao. Một nghiên cứu cho thấy wifi công cộng tại các nước trên thế giới là “thiên đàng” của đạo chích điện toán.

Đề phòng các wifi công cộng có nhiều tên tương tự như nhau, chọn wifi nào không cho mình vào ngay lập tức (các wifi công cộng cho phép vào ngay thường có bọn người xấu rình sẵn). Đừng vào wifi công cộng có sóng mạnh nhất, nếu bạn không kiểm tra xem wifi công cộng có cản trở nào hay không. Vài wifi có “walled garden” (phải vào một browser mới được vào mạng lưới nhện). Trước khi kết nối wifi, cần thực hiện các bước sau: Trên iOS vào phần Quản Lý – Settings > Wifi và đánh dấu “Ask to Join Networks”. Trên Android cũng vào phần Quản Lý > Wifi).