Tháng này, bạn tốn quá nhiều tiền để mua các trò chơi, âm nhạc, apps… trong Play Store. Google có đặc tính Ngân Sách – Budget – giúp bạn định số tiền muốn xài mỗi tháng và khi gần đến giới hạn Ngân Sách đã định sẽ được thông báo.

Ở điện thoại thông minh hay Tablet PC, mở Play Store, bên trái của màn ảnh, tìm phần “Những Thứ Đã Mua – Purchase History – sau đó, chọn “Định Ra Ngân Sách – Set budget – chọn số tiền cho Ngân Sách và bấm “Lưu Trữ”