Báo Chicago Tribune đăng tin sóng phóng xạ phát ra từ các điện thoại thông minh của Samsung và Apple cao hơn mức FCC cho phép đến 5 lần. Mức giới hạn mà FCC định ra gọi là “specific absorption rate” còn có tên SAR, tối đa là 1.6 watts cho mỗi kilogram (1.6W/kg) của con người. Theo FCC, mức hạn chế này “thấp hơn nhiều so với mức phóng xạ có thể làm cơ thể con người bị ảnh hưởng xấu.”

Báo Tribune thử nghiệm mức phóng xạ trong Phone 7, 8, 8 Plus và X, 3 điện thoại thông minh của Samsung Galaxys S8, S9 và J, điện thoại thông minh Motorolas (e5, e5 Play và g6 Play), điện thoại thông minh BLU Vivo Mini. iPhone 7 có mức độ phóng xạ cao nhất, cao hơn con số FCC cho phép từ 2 đến 4 lần; kế đến là Samsung Galaxy S8 cao hơn gấp 5 lần (Samsung đứng sau iPhone vì mặc dù độ phóng xạ cao hơn iPhone 7 nhưng điện thoại thông minh của Samsung không được để ý việc tiến vào trạng thái “hạ thấp năng lượng” khi được áp sát thân thể như iPhone).

Cơ quan FCC quyết định giữ nguyên tiêu chuẩn SAR cho sóng 5G (dù các khoa học gia nói 5G cho ra nồng độ phóng xạ cao hơn 3G và 4G). FCC cũng thông báo sẽ thử lại độ phát phóng xạ của các điện thoại thông minh.

indiatvnews.com