Apple bắt đầu bắt buộc các nhà sản xuất app phải cho người dùng biết những loại tin tức nào mình muốn thu thập và phải xin phép người dùng.

Apple gọi việc này là “App Tracking Transparency framework” dùng cho iPhone, iPad, iPod trong khi các đối thủ phàn nàn Apple tung khói mù che lấp mục đích chính là hại mình 1 nhưng lại hại đối thủ 10.

Việc Apple làm có thể khiến cho chính phủ nhiều nước chú ý đến vị trí độc quyền của Apple trong việc kiểm soát thị trường app của mình.