Taiwan Semiconductor Manufacturing Company hợp tác với Apple để sản xuất chip M2, thay thế M1. Theo báo cáo từ Nikkei Asia, chip M2 bắt đầu đưa vào sản xuất hàng loạt tại Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. M2 có thể được bán ra vào cuối năm 2021, dùng trong máy 14 và 16 MacBook Pro, và sau đó trong các máy iMacs, iPad Pros.

Chip M2 sẽ chạy trên kỹ thuật 5nm như M1 với nhiều lõi (core) hơn, cao đến 128 cores.