Enabot sắp tới sẽ là một robot giúp thực hiện các cuộc gọi điện thoại có hình ảnh (video call) dễ dàng hơn.

Loại này có bánh xe và có thể chạy lui tới quanh nhà. Người sử dụng điều khiển từ xa qua một phần mềm chạy trên điện thoại cầm tay.

Với máy này, phụ huynh đang đi làm có thể nói chuyện và kiểm soát con nhỏ hoặc người già ở nhà, hay nói chuyện với bạn bè người thân vì máy có thể kết nối được với 5 điện thoại cầm tay cho 5 người sử dụng.

Enabot còn có thể dùng làm người máy tuần tra trong hoặc ngoài nhà trong lúc đi vắng vì máy có trang bị các bộ cảm ứng di động và có thể quan sát ban đêm.

Máy có 2 loại và sẽ được bán với giá $59 và $99.