Nói không cần nước cũng không hoàn toàn đúng. Thật ra cũng cần nước xả, nhưng với một lượng rất nhỏ. Đó là nhờ một loại chất liệu do các nhà nghiên cứu của Pennsylvania State University sáng chế.

Chất liệu này có dạng lỏng, được phun lên bề mặt bằng đất nung của toilet làm 2 giai đoạn: giai đoạn đầu là những phân tử polimer được phun lên bề mặt toilet. Lớp này nhanh chóng khô đi tạo ra một lớp phân tử có chiều dầy chừng 1 phần triệu của sợi tóc. Mặc dầu một lớp này đã đủ trơn để chất dơ không thể bám dính vào được, người ta vẫn tráng thêm một lớp thứ hai. Tiến trình phủ 2 lớp này mất không tới 5 phút và giúp cho tiết kiệm nước trong khoảng 500 lần sử dụng trước khi phải phun hóa chất lần nữa.

Trong thử nghiệm, người ta thấy chất dơ hoàn toàn bị tống ra ngoài với lượng nước rất nhỏ so với lượng nước sử dụng bình thường. Hơn nữa, lớp bọc này còn có tính đề kháng các loại khuẩn gây ra mùi hôi hay truyền bệnh. Ước lượng hiện nay mỗi ngày người ta sử dụng 141 tỉ lít nước cho phòng vệ sinh trên toàn thế giới. Sản phẩm này sẽ do chính trường đại học này kinh doanh; muốn biết thêm chi tiết xin vào website https://www.spotlessmaterials.com/