Mặc dầu máy cắt cỏ tự hành đã được sản xuất từ mấy năm qua, nhưng để sử dụng, người ta phải lắp đặt dây chung quanh khu vực phải cắt để máy nhận biết, và phải dọn dẹp các chướng ngại, gạch đá… Một loại robot cắt cỏ mới có tên Neomow X lại không cần thiết đặt trước bất cứ gì nhờ hệ thống radar. Hệ thống này đo lường khoảng cách phải cắt bằng cách quét các tia laser chung quanh. Sau đó máy sẽ tự thiết lập ra bản đồ 3 chiều khu vực phải cắt và xác định vị trí của máy trong bản đồ đó. Dựa trên bản đồ này, máy sẽ chạy tới chạy lui để cắt cỏ. Trong lúc chạy, các bộ cảm ứng sẽ giúp phát hiện chướng ngại, thú vật, gạch đá và tự động tránh đi.

Khi đã hoàn tất công việc, máy tự động chạy về trạm sạc điện đặt trong hay ngoài nhà và tự sạc lại trong 3 tiếng để đủ điện cắt cỏ trong 2 tiếng. Nếu máy phát hiện có mưa, hay gần hết điện, máy sẽ tự động ngưng cắt và chạy về trạm sạc.

Neomow X sẽ được bán trên thị trường Hoa Kỳ với giá $2,399 trong thời gian ngắn sắp tới