Ở các nông trại lớn, người nông gia dùng máy để xịt thuốc diệt cỏ theo định kỳ và xịt toàn bộ diện tích trồng cây. Điều này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn tăng cao chi phí sản xuất.

Công ty Greeneye mới đây đã chế tạo một hệ thống phun thuốc diệt cỏ có khả năng nhận biết chính xác chỗ nào có cỏ và chỉ phun thuốc nơi đó mà thôi. Hệ thống này gồm nhiều camera và các bộ cảm ứng đặt dọc theo trục mang các đầu phun thuốc. Khi máy kéo mang dàn phun chạy qua khu vực cây trồng, hệ thống quan sát sẽ hoạt động để phân biệt cái nào là cây trồng, cái nào là cỏ. Khi xác định cỏ, đầu phun ngay phía trên sẽ được kích hoạt và thuốc sẽ được phun ra. Ở chỗ không cỏ, đầu phun sẽ được đóng kín tránh việc phun thuốc không cần thiết. Nhờ vậy tiết kiệm được tới 78% lượng thuốc phun.

Ngoài ra, hệ thống còn giúp đếm số cây trồng, xác định chủng loại cỏ dại và bệnh cây nếu có. Toàn bộ dữ liệu này sẽ tạo thành bản đồ chi tiết thực để nông gia dễ dàng quản lý. Hệ thống sẽ được bán ra ở Hoa Kỳ vào năm 2023.