Một trong những vấn đề quan trọng nhất trong việc tiết kiệm nước là biết rõ số lượng và mục tiêu sử dụng nó. Một công ty ở California đã sản xuất một bộ dụng cụ theo dõi, phân loại và thống kê việc sử dụng nước của gia đình.

Bộ dụng cụ gồm 4 phần: một bộ cảm ứng gắn vào đồng hồ nước, ổ chứa pin điện và truyền tín hiệu, một màn hình nhỏ và một phần mềm chạy trênđiện thoại. Bộ cảm ứng sẽ đọc số liệu
trên đồng hồ khi nước chảy, truyền tín hiệu (Bluetooth) tới các bộ phận liên quan để cuối cùng cho kết quả trên điện thoại cầm tay. Thuật toán sẽ giúp xác định nước được sử dụng để tắm, dội
bồn cầu, tưới cỏ, giặt quần áo… dựa trên thời gian, lưu lượng và tốc độ nước chảy.

Dụng cụ này cũng giúp phát hiện nước bị rò rỉ ở đường ống và báo động cho người sử dụng. Kết quả sẽ thể hiện mức sử dụng nước theo ngày, tuần và tháng và những biến chuyển trong ngày.

Bộ dụng cụ này được bán với giá $249 tại https://www.nudgesystems.com/