Các tin tức tại Việt Nam cho hay là Việt Nam “loay hoay” phân loại rác trong 20 năm qua nhưng chưa xong. Từ năm 2005, được sự tài trợ của Nhật, vài thành phố lớn bắt đầu yêu cầu người dân phân loại rác là hai thùng như nước ngoài. Tuy nhiên người dân cho biết dù có hai thùng rác riêng biệt nhưng chỉ có một xe rác thu gom nên rốt lại… đâu cũng vào đó.

Có thể Nhật phải tài trợ thêm một xe rác mới đủ bộ.