Contact lenses giúp người ta nhìn được rõ hơn, còn theo dõi sự thay đổi của bệnh cườm mắt (cataract), bệnh cao nhãn áp (glaucoma), phân phối thuốc cho mắt bị bệnh, hay sử dụng trong việc chuyển hình ảnh thực tế gia tăng (augmented reality). Trước đây người ta sử dụng các điện cực để tải điện cung cấp cho kính, điều nầy có thể gây đau khi chớp mắt. Loại sạc không dây thì phải có các cuộn dây điện cực nhỏ nhưng cũng làm kính quá dầy.

Các nhà khoa học Singapore đã sáng chế một pin điện rất mỏng gắn vào kính. Bên trên mặt kính có tráng một loại hoạt chất (enzyme) phản ứng với chất muối trong nước mắt để tạo ra điện dùng để sạc cho pin. Lượng điện tạo ra cho pin hoạt động trong 12 tiếng và pin sẽ hỏng sau khoảng 200 lần sạc.

Ban đêm khi ngủ, pin không được sạc vì không đủ nước mắt, vì vậy kính cần được lấy ra để ngâm vào nước muối để sạc lại điện dùng để sử dụng cho sáng hôm sau. Sản phẩm này đang chờ đợi sự chấp thuận để có mặt trên thị trường trong thời gian ngắn sắp tới.