Những sản phẩm nổi tiếng nhất của hãng Speedo là áo bơi LZR Pure Intent và LZR Pure Valor. Hai loại này đã góp phần tạo thành tích cho 62.5% số kỷ lục bơi lội thế giới vào năm 2019.

Mới đây Speedo đã giới thiệu Fastskin 4.0, được cho là bộ đồ bơi thông minh nhất thế giới, sẽ giúp tăng tốc độ bơi lên 4%, và sẽ tạo ra những kỷ lục bơi mới. Bộ đồ này được in bằng kỹ thuật in 3 chiều với kích thước phù hợp cho từng người sử dụng. Một hệ thống trí tuệ thông minh (Artificial intelligence) sẽ theo dõi cơ thể, môi trường, và hướng dẫn lực sĩ điều chỉnh ngay trong lúc đua. Vải được mô phỏng cấu trúc da của cá mập giúp lướt nước với độ ma xát thấp nhất. Ngoài ra, một cơ chế phản ứng sẽ giúp cân bằng cơ thể và gia tăng lực đẩy của nước cũng như độ lướt tới.

Không chỉ là áp dụng các kỹ thuật cao, loại vải làm áo được tạo ra bằng kỹ thuật sinh học và sẽ tự phân hủy sau thời gian sử dụng.

Mặc dầu đã được giới thiệu, nhưng bộ đồ bơi này chỉ được hoàn tất và tới tay các lực sĩ vào năm 2040.