Thay vì bỏ đi những chiếc smartphone cũ, bạn có thể tái sử dụng chúng vào những mục đích dưới đây.

Dùng làm security camera. Có thể cài đặt app để dùng smartphone cũ của bạn như một chiếc camera giám sát. Ðây là một cách để bạn tái sử dụng smartphone.

Dùng làm máy chơi game cho trẻ. Thay vì tốn tiền mua iPad, bạn có thể tái sử dụng smartphone cũ cho trẻ làm đồ chơi.

Dùng cho GPS. GPS là công cụ đắc lực mỗi khi cần tìm đường, thay vì sử dụng trên điện thoại đang dùng, bạn có thể sử dụng smartphone cũ cho mục đích này. Có thể dùng GPS online hay offline trên máy.

Dùng cho các cuộc gọi video. Ðiện thoại smartphone cũ vẫn có thể được tái sử dụng để gọi Skype hay Facetime khi bạn cần dùng tới.