(tiếp theo)

Lưu ý: Trước khi mua Air Filter, cần tìm vị trí lắp lưới lọc đang có và đo kích thước, để bảo đảm mua đúng kích cỡ. Khi tìm thấy ống hồi lưu (return duct) chứa lưới lọc, bạn có thể tìm ra mình có lưới lọc không khí có thể giặt được (washable air filter). Nếu vậy, chỉ cần  hút bụi, rửa sạch với nước và giấm trắng, để khô rồi lắp trở lại như cũ. Một số hệ thống sử dụng nhiều hơn 1 tấm lưới lọc không khí.

Các bước thực hiện

Tắt thiết bị. Hệ thống HVAC không nên chạy khi không có lưới lọc Air filter. Tham khảo hướng dẫn của nhà sản xuất (system’s manufacturer’s instructions) để biết đúng cách tắt thiết bị. Có thể tắt hệ thống ở bộ điều chỉnh nhiệt (thermostat).

Tháo bỏ lưới lọc cũ .

Làm sạch lưới tản nhiệt (Grille) và ống dẫn (Duct). Dùng máy hút bụi có gắn bàn chải (brush attachment) để hút bụi dơ, sau đó lau sạch bằng khăn vải.

Lắp lưới lọc mới vào trong ống dẫn. Để xác định hướng đặt lưới lọc không khí, tìm các mũi tên chỉ dẫn được in ở hai bên cạnh. Những mũi tên này phải thẳng hàng với hướng của luồng không khí.

Đóng và chốt lưới tản nhiệt . Một số hệ thống có lưới lọc nằm trong (Air Handler Cabinet). Lưới lọc được lắp ở đây có thể là loại tái sử dụng (reusable) được hoặc loại dùng 1 lần. Với loại reusable chỉ cần vệ sinh cho sạch sau đó lắp trở lại. Nếu là loại dùng 1 lần thì cần thay lưới lọc mới. Các mũi tên trên lưới lọc phải được đặt hướng về phía furnace