Trong tuần lễ vừa qua, nhiều cuộc biểu tình đã xảy ra sau cái chết của George Floyd, với sự tham dự của nhiều ngàn người. Biểu tình là cách để người dân bày tỏ nguyện vọng, và đòi hỏi thay đổi. Lịch sử đã ghi lại nhiều cuộc biểu tình lớn, như những cuộc tuần hành sau đây tại Hoa Kỳ:

28-8-1963: The March on Washington for Jobs and Freedom – Tuần hành tại Washington đòi hỏi quyền bình đẳng của người Mỹ da đen: khoảng 250,000 người tham dự.

15-11-1969: Biểu tình chống chiến tranh Việt Nam tại Washington, DC: 500,000 – 600,000 người.

Martin Luther King Jr tại March for Jobs and Freedom ở Washington – AP

12-6-1982: The Anti-Nuclear March – Tuần hành Chống Võ khí Hạt nhân tại Central Park ở New York City khoảng 1 triệu người.

16-10-1995: The Million Man March – Tuần hành Triệu Người tại Washington, DC, cổ võ đoàn kết và giá trị gia đình trong cộng đồng người da đen: 400,000 – 1.1 triệu người.

25-4-1993: The March for LGBT Equal Rights and Liberation – Tuần hành tại Washington vì Quyền Bình đẳng và Giải Phóng cho người đồng tính, lưỡng tính và chuyển giới: 800,000 – 1 triệu người.

Người biểu tình trong People’s Climate March.  AP Photo/Jason DeCrow

25-10-1997: The Million Woman March – Tuần hành Triệu Phụ nữ tại Philadelphia, Pennsylvania: 500,000 đến 2 triệu người.

15-2-2003: Biểu tình chống chiến tranh Iraq tại nhiều thành phố nước Mỹ: 10 – 15 triệu người.

Xem thêm:   5 điều mà hàng xóm ghét nhất

25-4-2004: The March for Women’s Lives – Tuần hành đòi Quyền sống của Phụ nữ tại Washington, DC: 500,000 – 1.1 triệu người.

March for Women’s Lives. Reuters  

24-3-2018: The March for Our Lives – Tuần hành vì Quyền sống Chúng ta do học sinh, sinh viên điều động nhằm đòi hỏi các luật lệ khắt khe về kiểm soát súng đạn: từ 1.2 triệu – 2 triệu người.