Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình pebt

Hỏi

Thưa cô Thu Hoàng, chương trình PEBT có phải thuộc foodstamp không? Xin cô cho biết về chương trình này và cách thức xin thế nào?

Trả lời

Chương trình Pandemic Electronic Benefit Transfer (P-EBT) năm 2021-2022 là chương trình chính phủ trợ cấp thêm tiền ăn dành riêng cho học sinh từ lớp 12 trở xuống trong thời đại dịch COVID-19. Xin quý vị lưu ý, chương trình này không có liên quan với chương trình foodstamp hàng ngày.

Điều kiện của chương trình P-EBT cho gia đình có con em nhỏ như sau:

Trong năm học 2021-2022 (từ tháng 8/2021 đến tháng 6/2022), con em của quý vị sẽ nhận được ăn trưa miễn phí hay được giảm tiền ăn trưa trong nhà trường. Chương trình này dành cho tất cả con em và không lệ thuộc vào việc có nhận chương trình foodstamp hay không.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 16 tháng 6 năm 2022

Những gia đình có con em đã nhận được P-EBT trong năm 2019-2020 hay năm 2020-2021 và hiện vẫn đang còn đi học sẽ tiếp tục được hưởng chương trình P-EBT trong năm 2021-2022. Trong trường hợp này, quý vị không cần làm đơn xin lại vì nhà trường đã có thông tin.

Chính phủ trợ cấp cho mỗi em $7.10/ngày. Số tiền này được tính theo số ngày con em của quý vị bị bệnh ở nhà vì COVID-19 hay học tại nhà vì COVID-19. Ngoài ra, nếu bố mẹ các em bị COVID-19, các em phải ở nhà không được đến trường thì cũng nhận được chương trình này.

Chương trình này bắt đầu từ ngày 18/4, và sẽ được cấp thêm vào thẻ P-EBT mà quý vị đã có sẵn từ trước. Nếu quý vị nào không còn giữ thẻ của mình thì có thể gọi số 800-777-7328 để xin lại thẻ khác.

Riêng quý vị nào có con em mới học năm nay thì sẽ nhận được thư của nhà trường. Trong thư, nhà trường sẽ cấp cho các em 6 số, đó là mật mã của mỗi em để khi làm đơn xin sẽ điền vào.

Sau đây là cách thức xin chương trình P-EBT:

Quý vị vào trang: YourTexasBenefit.com để làm đơn, hay gọi số 833-442-1255 để xin. Quý vị có thời hạn là 90 ngày để làm đơn xin.

Thẻ P-EBT được dùng để mua thực phẩm giống như thẻ foodstamp. Ngoài ra, do số học sinh nhiều nên gia đình có thể nhận được tiền P-EBT khác ngày nhau.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 6 năm 2022

TH