Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình Qualified Medicare Beneficiary

Hỏi

Xin cho tôi hỏi về chương trình Qualified Medicare Beneficiary (QMB), tôi đã về hưu (68 tuổi) và đang có Medicare Advantage và hiện đủ điều kiện về thu nhập, tài sản để xin QMB.
Câu hỏi của tôi là khi tôi có QMB rồi tôi có thể về Việt Nam hơn 30 ngày được hay không?

Trả lời

Xin thưa, chương trình QMB ông đang có, nếu ông đi về Việt Nam quá 30 ngày, không cần thông báo. Thông thường chương trình Medicare saving program (MSP) này là chính phủ giúp trả phần tiền part B, hiện giờ là $164.90 mỗi tháng, Ai hưởng được Chương trình MSP thì được hưởng trong vòng một năm. Do đó nếu ông chưa hết hạn trong khi đang ở VN hơn 1 tháng như ông dự định, ông cũng không cần thông  báo cho chính phủ gì hết. Trong trường hợp sắp hết hạn mà vẫn đang ở VN cũng không cần thiết phải nộp đơn xin lại. Ông có thể đợi khi về lại Mỹ rồi hãy nộp đơn xin lại chương trình MSP.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 20 tháng 6 năm 2024

Chương trình MSP có 3 phần:

  1. QMB, chương trình này giúp trả tiền part B và đuợc trả phần tiền coinsurance, là phần tiền khi đi bác sĩ hay nhà thương. MSP sẽ chỉ hiệu lực trong tiểu bang mình xin, một khi ra khỏi tiểu bang hay ra nước khác sẽ không còn hiệu lực về phần bác sĩ và tiền trả nhà thương nữa. Tuy nhiên tiền trả cho part B vẫn được hưởng.
  2. SLMB, chương trình này sẽ chỉ trả phần part B mỗi tháng.
  3. QL1, chương trình này cũng giống chương trình SLMB, chỉ trả phần part B mỗi tháng mà quý vị hiện đang bị trả là $164.90, nhưng khác biệt là nếu những ai đang nhận được chương trình nuôi dưỡng tại gia sẽ không được nhận chương trình này.

Làm sao để biết thông tin về hồ sơ của mình

Hỏi

Khi nào tôi muốn biết thông tin về hồ sơ của mình hay tôi cần làm đơn lại cho bất cứ chương trình gì, thì nên làm cách nào để được dễ dàng nhất. Tôi được quyền làm hồ sơ lại trong thời gian bao lâu, xin cho biết làm thế nào để được  nhanh nhất.

Thành thật cám ơn chị.

Đáp

Hồ sơ cá nhân cho mọi chương trình đều có giới hạn: 6 tháng, 1 năm hay 3 năm tuỳ từng trường hợp và cũng lệ thuộc vào chương trình nào mình xin.

Muốn biết hồ sơ của mình bao giờ hết hạn:

Vào mạng (YourTexasBenefits.com) hay (Your Texas Benefits mobile app) ghi danh thông báo điện tử thì hồ sơ của mình sẽ tự động thông báo qua mạng. Nếu mình không có ghi danh qua mạng thì bên cơ quan của chính phủ sẽ gửi thư thông báo hồ sơ của mình đến thời kỳ cần phải làm lại, và thường thì bên cơ quan sẽ gửi ra trước 2 tháng.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 7 tháng 6 năm 2024

Gửi đơn đến

Texas Health and Human Services

PO Box 149024

Austin Tx 78714-9024

Hay có thể fax đến số 877-447-2839

Gọi vô số 2-1-1, bấm số 2 và sau đó chọn ngôn ngữ.

Ðến tại văn phòng bộ Y tế gần nhà điền đơn tại chỗ.

Thông thường hồ sơ của mình Khi sắp hết hạn mình có quyền làm lại trước 2 tháng. Nếu mình nộp đơn đúng thời hạn thì chương trình của mình sẽ không bị gián đoạn. Cần nộp hồ sơ đúng thời hạn.