Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình Medicare Saving Program (MSP)

Hỏi

Chương trình QI1

Chào Cô Cindy Thu Hoàng,

Theo “Medicare savings program” ở báo Trẻ Houston số 630 ngày 19 tháng 4/ 2024, Cô cho biết:

QI1 (Qualifying Individual)

– Single (1 người) $1715

– Double (2 người) $2320

Income của vợ chồng tôi: monthly amount before taxes $ 1573.00 (chồng), $553.00 (vợ)

Tổng cộng là  $2126.00

Texas Health and Human Service đã viết thơ từ chối ngày 03/19/2024

Xin Cô vui lòng chỉ giúp để chúng tôi được hưởng lại QI1 Program.

Cảm ơn Cô và chúc Cô vui mạnh

Trả lời

Xin thưa, với mức thu nhập của 2 vợ chồng ông bà sẽ đủ điều kiện để được nhận chương trình Medicare Saving Program (MSP)

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 23 tháng 5 năm 2024

MSP có 3 chương trình với thu nhập như sau:

QMB (Qualified Medicare Beneficiary)

– Single (1 Người)   :$1,255

– Double (2 Người)  :$1,704

SLMB (Specified Low-Income Medicare Beneficiary)

-Single (1 người)    :$1,506

-Double (2 người)   :$2,044

QI1 (Qualifying Individual)

-Single (1 người)     :$1,695

-Double (2 Người)   :$2,300

Điều kiện về Tài sản của chương trình MSP như sau:

-Single (1 người)     :$9,430

-Double (2 người)    :$14,130

Trong chương trình MSP, nếu ông bà có chương trình nuôi dưỡng tại gia (Community Attendance) thì dù đủ điều kiện về mức thu nhập cũng sẽ không nhận được chương trình Ql1. Chương trình QMB và SLMB không bị ảnh hưởng  bởi chương trình nuôi dưỡng tại gia hay chương trình Nursing Facility.

Trong lá thư từ chối của Bộ Y Tế mà ông bà nhận được sẽ cho biết hồ sơ bị từ chối vì lý do gì. Nếu như mức thu nhập của ông bà đủ điều kiện để được nhận chương trình MSP thì cần xem thư có nói về hồ sơ của ông bà đã không nộp đủ thông tin gì. Nếu đã nộp đủ thông tin mà hồ sơ vẫn bị từ chối, ông bà có thể đến văn phòng của Bộ Y Tế Texas để khiếu nại, nếu có sai sót, họ sẽ mở hồ sơ làm lại cho ông bà.

Xin lưu ý: Chương trình MSP phải đủ điều kiện về công dân, mức thu nhập cũng như về tài sản.

– Về tài sản, chính phủ không tính chiếc xe thứ nhất (không cần biết là bao nhiêu tiền), chiếc thứ hai sẽ tính vào tài sản theo đúng giá trị của xe. Riêng những người được nhận tiền khuyết tật, xe sẽ không bị tính vào tài sản.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 7 tháng 6 năm 2024

Tình trạng công dân, mức thu nhập và tài sản trong các chương trình của Bộ Y Tế có thể thay đổi, quý vị cần theo dõi để biết những thông tin mới.

CTH