Hỏi

Chào cô Angie Hồ Quang

Là đôi vợ chồng, người chồng vừa qua đời và sau đó nhận được chi phiếu Hỗ trợ tác động kinh tế. Như vậy người vợ có quyền cash tổng số tiền $2,400.00 trên chi phiếu hay không?

Nếu không thì phải làm gì khi chi phiếu mang tên cả hai người.

Trả lời: 

Người đã qua đời không đủ tiêu chuẩn để thân nhân nhận khoản tiền nầy. Trong trường hợp người quá vãng là người độc thân, thì người thân trong gia đình chỉ cần viết chữ VOID phía sau của chi phiếu và gửi trả lại cơ quan IRS địa phương với lời nhắn lý do hoàn trả.

Trong trường hợp này, người vợ cần viết một chi phiếu cá nhân để hoàn trả và nhớ đề ở mục ghi nhớ là 2020EIP cũng như số An sinh xã hội của người đã mất rồi gửi về cho văn phòng IRS địa phương.

Hỏi

Em ở Houston, hôm nay có vài vấn đề chưa rõ lắm xin chị giúp đỡ. 

Em sinh 1954, ông xã sinh 1953, ông xã làm việc được 6 năm, em chỉ mới 4 năm. Chưa có quốc tịch. Vậy khi tới tuổi hưu ông xã em có thể xin SSA hay medicaid không chị? Vì ông bị máu cao, tiểu đường, tim mạch, nên sức khỏe kém, sợ làm việc không đủ 40 tín chỉ. Hiện giờ em và ông xã vẫn đi làm. Tiền không có dư hơn 3,000, chỉ có 2 chiếc xe đang đi thôi. Cảm ơn chị.

Xem thêm:   Cây mùa Thu

Trả lời

Hiện nay cả hai ông bà đều đã quá tuổi 65.

Cơ quan An sinh xã hội quản trị hai chương trình:

  1. Quyền lợi An sinh xã hội gồm có hưu bổng, tàn tật, quyền lợi ăn theo cho một số thành viên trong gia đình hội đủ tiêu chuẩn và quyền lợi toàn sinh. Người muốn được hưởng quyền lợi này, phải có đi làm, đóng thuế An sinh xã hội và đạt được số tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội.
  2. Trợ cấp lợi tức bổ sung (SSI), dành cho người tuổi trên 65, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế. Tài sản gồm tiền mặt, tiền ký thác trong ngân hàng dưới bất cứ mọi hình thức và những gì có thể chuyển đổi thành tiền mặt. Mức tài sản cho phép cho một cá nhân là $2,000.00 và một đôi vợ chồng có quyền có đến $3,000.00.

Bên cạnh đó, với luật lệ hiện hành, người nạp đơn xin SSI phải là:

– công dân Hoa Kỳ hoặc

– thường trú nhân có đi làm và có được 40 tín chỉ An sinh xã hội, hoặc

– là đôi vợ chồng, có mượn nhau tín chỉ, nếu tổng số tín chỉ của hai người đạt được số 40 sẽ hội đủ điều kiện để nạp đơn.

Xin lưu ý, hiện nay chi phiếu SSI tối đa cho một đôi vợ chồng là $1,175.00/tháng, ngoài chuyện có đủ tiêu chuẩn về tài sản, thì số thu nhập hiện hay của ông bà cũng là vấn đề cần để ý.

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 23 tháng 9 năm 2021

Câu hỏi liên quan đến Medicare, Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang quản trị dành cho người có đi làm có đóng thuế An sinh xã hội và Medicare (40 tín chỉ) khi đến tuổi 65 (đối với người hưởng quyền lợi tàn tật, thì sau 24 tháng tính từ ngày nhận chi phiếu quyền lợi tàn tật). Ông bà đều đã trên 65 tuy nhiên mỗi người không ai có đủ 40 tín chỉ để xin Medicare. Trong lúc đó nếu xin được SSI, ông bà sẽ được hưởng Medicaid, do chính quyền tiểu bang quản trị, kế đến Medicaid sẽ giúp ông bà mua thêm Medicare.