Hỏi

Thưa cô Angie Hồ Quang,

Con sống ở thành phố Houston. Con xin cô giúp giùm cho trường hợp của hai mẹ con như sau: Con không biết cách tính cho chính xác nên con luôn luôn lo sợ bị mất Medicaid cho con trai 12 tuổi. Con làm part time, income trước thuế là $957.84/tháng (trừ thuế còn $850.54/tháng). Con trai con bị bịnh tự kỷ, hiện đang nhận Child support được $540.00/tháng và SSI được $443.00/tháng. Con xin hỏi:

Nếu con tìm thêm công việc part time với số tiền bao nhiêu thì con trai của con không bị mất Medicaid?

Thành thật biết ơn cô.

Trả lời

SSI là chữ viết tắt của Supplemental Security Income (tức Trợ cấp lợi tức bổ sung) nhằm giúp đỡ người trên 65 tuổi, tàn tật hay mù loà có thu nhập và tài sản hạn chế.

Riêng về phần SSI cho người lớn và trẻ em có các cách cứu xét khác nhau. Với người lớn, quy định về tài sản cho phép một cá nhân được quyền có đến $2,000.00 và một đôi vợ chồng có quyền đến $3,000.00. Về thu nhập thì một cá nhân đứng đơn xin SSI vì tàn tật, có việc làm với mức lương  $1,260.00 tháng.

Về trẻ em dưới 18 tuổi bị tàn tật xin SSI. Trong trường hợp này thì chính phủ sẽ dùng thu nhập và tài sản của cha mẹ để cứu xét hồ sơ xin SSI của cháu bé.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 18 tháng 5 năm 2023

Em là mẹ đơn thân, đi làm nuôi con và cháu nhỏ có nhận được phụ cấp từ người cha. Trước hết, cơ quan An sinh xã hội sẽ dùng 2/3 số tiền cấp dưỡng và kế đến, chính phủ còn trừ thêm $20.00 nữa để khấu trừ vào chi phiếu SSI của cháu.

Sau đây là những bước tính toán để em tiện việc theo dõi:

Chi phiếu SSI tối đa cho một cá nhân là $783.00/tháng.

Tiền cấp dưỡng (child support) là $540.00 tháng

Chính phủ dùng 2/3 của $540.00= $360.00. Kế đến miễn thêm $20.00

($360.00 – $20.00$ = $340.00). Tiếp theo là dùng số $783.00 – $340 =$443 SSI.

Nếu em đi làm thì số lương chưa trừ thuế của người mẹ sẽ được dùng để tính chi phiếu SSI cho cháu.

Em không cho biết là em chỉ có một người con đang lãnh SSI hay có thêm người con nào khác không? Mục đích của câu hỏi này là vì có thêm con thì bài toán sẽ được tính một cách khác. Thôi cứ coi như em chỉ có một cháu và ở đây tôi có bảng ước tính tiền lương của một người cha hay mẹ (không có khoản cấp dưỡng)

Một người cha hay mẹ đi làm với mức lương $1,691.00/tháng thì không ảnh hưởng đến chi phiếu SSI. Nếu income lên đến $3,257.00/tháng thì cháu hoàn toàn mất SSI.

Trường hợp của em,  phần SSI của cháu chỉ ngang tới mức $443.00 tháng mà thôi thì thu nhập của em cũng phải ít hơn so với những con số nêu trên.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 4 tháng 5 năm 2023

Với số lương em trình bày là trên dưới $1,000/ tháng thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến chi phiếu SSI của cháu, nhưng làm sao duy trì được tối thiểu $1.00 trên chi phiếu SSI thì sẽ giữ được Medicaid.

Khi cháu bé được 18 tuổi thì em tự do đi làm mà không lo hạn chế mức lương.