Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở An Sinh Xã Hội đến 2020. Bà thường xuyên cộng tác với báo chí, các trang web, các đài phát thanh và truyền hình nhằm hướng dẫn đồng hương trong các luật lệ và các chương trình ASXH. Trẻ hân hạnh được sự cộng tác của bà, và độc giả ở khắp nơi có thể viết thư gởi qua bưu điện hoặc email nhờ bà Angie Hồ Quang giúp đỡ các vấn đề về An sinh Xã hội. Thư từ xin gởi về: Mục “An Sinh Xã Hội”

3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044 hoặc Email: bientap@trenews.net

Về chương trình Medicare 2023

Medicare là chương trình bảo hiểm y tế do chính quyền liên bang quản trị dành cho người tuổi 65 hay hưởng quyền lợi tàn tật An sinh xã hội (24 tháng sau khi nhận được chi phiếu SSDI đầu tiên thì Medicare có hiệu lực). Mỗi năm đều có chút thay đổi cần biết.

Ngoài điều kiện về tuổi tác và tàn tật người nạp đơn còn phải hội đủ 40 tín chỉ ASXH. Trong trường hợp bản thân không có đủ số 40 tín chỉ ASXH nhưng kết hôn với người có làm việc và đóng thuế ASXH thì sẽ được hưởng theo hồ sơ của người phối ngẫu.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 17 tháng 5 năm 2024

Medicare có 4 phần chính là A, B, C và D.

Phần A (Part A)

Phần A được dùng khi chúng ta nhập viện, lưu ý phải là bệnh nhân nội trú.

Không phải đóng bảo phí hàng tháng cho phần A. Thật sự chúng ta đã đóng thuế Medicare trong khi còn đi làm. Trên chi phiếu lương định kỳ, chủ nhân đã trích ra tỷ lệ 7.65% để đóng vào quỹ An sinh xã hội và Medicare. Ðó là tổng hợp của 6.2% đi vào quỹ ASXH và 1.45% đi vào quỹ Medicare.

Như đã trình bày ở phần trên người có 40 tín chỉ ASXH có đủ tiêu chuẩn để ghi danh vào Medicare. Trường hợp đi làm chưa đủ số 40 tín chỉ nhưng tới tuổi 65, người này có thể mua Medicare như một bảo hiểm bình thường. Có một chi tiết nhỏ cần lưu ý: Người ghi danh hay mua Medicare phải sống liên tục ở Mỹ 5 năm trước khi nạp đơn.

Nếu phải mua Medicare phần A thì bảo phí hằng tháng sẽ là $506.00 Những vị có đi làm nhưng chỉ tạo được 30 tín chỉ ASXH thì có quyền mua Medicare phần A giá $278.00 tháng. Ðây là những con số cho năm 2023.

Mỗi khi nhập viện đương sự sẽ đóng phần deductible $1556. trong năm 2022 và con số này sẽ tăng lên $1,600 trong năm 2023. Sau khi đóng khoản tiền deductible, bệnh nhân có quyền được nằm bệnh viện trong thời gian tối đa là 60 ngày mà không phải lo lắng những phí tổn về bệnh viện,

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 23 tháng 5 năm 2024

Lưu ý: đừng nghĩ rằng khi chúng ta đã đóng deductible rồi là ta có thể yên tâm ra vào  nhà thương suốt trong năm. Benefit deductible có hiệu lực trong vòng 60 ngày. Thí dụ bạn nhập viện vào tháng giêng, đóng xong benefit deductible, khỏe mạnh ra về, nhưng đến tháng năm trở bệnh đành vào nhà thương, vì đã quá thời  hạn 60 ngày tính từ lần nhập viện tháng giêng nên phải đóng deductible mới.

Thêm  một thí dụ khác, bạn nằm viện, xuất viện về nhà độ hai tuần, bệnh tái phát cần trở lại nhà thương, vì còn nằm trong thời hạn 60 ngày nên không phải đóng gì nữa hết.

Phần B (Part B)

Medicare phần B được sử dụng khi đến văn phòng Bác sĩ để được điều trị, dịch vụ ngoại chẩn. Tất cả mọi người đều đóng bảo phí phần B hằng tháng trừ những vị có nhận thêm trợ cấp của chính phủ qua chương trình Medi-Cal hay Medicaid hoặc Medicare saving programs.

Trong năm 2022 bảo phí phần B là $170.10 một tháng nhưng sang đến năm 2023 số bảo phí này giảm xuống $164.90 tháng.

Medicare phần B cũng đòi hỏi deductible hằng năm.

Deductible trong năm 2022 là $233.00 sẽ giảm còn $226.00 trong năm 2023. Sau khi đóng đủ phần deductible thì Medicare phần B sẽ bắt đầu chi trả những chi phí với tỷ lệ là 80%. Bệnh nhân sẽ chịu trách nhiệm đóng phần 20% còn lại. Khi nhận được thẻ Medicare A và B người ấy có được Medicare truyền thống.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 9 tháng 5 năm 2024

Phần C (Part C)

Phần này là phần để tránh việc phải tự trả phần 20%, người thụ hưởng có hai lựa chọn:

1) Mua thêm một bảo hiểm rời qua chương trình Medicare Supplement hay còn được gọi là Medigap. Sẽ phải đóng thêm khoản bảo phí thứ nhì, nhưng Medigap sẽ chi trả 20% của y tế phí.

2) Gia nhập vào chương trình Medicare part C, C là chữ viết tắt của Choice mà hiện nay ngôn từ thông dụng là Medicare Advantage. Khi tham gia vào chương trình bảo hiểm này thì các công ty cung cấp dịch vụ y tế sẽ áp dụng phương pháp quản lý sức khỏe cho bệnh nhân nên chúng ta phải chọn một PCP (Primary Care Provider Bác sĩ gia đình) và phải chọn lựa những bác sĩ trong mạng lưới của chương trình y tế này mà thôi.

Phần D (Part D)

Cuối cùng là phần D chữ viết tắt của Drug là chương trình mua thuốc theo toa, bảo phí của chương trình mua thuốc giá cao hay thấp tùy theo plan mà chúng ta chọn.

Ðây là vài nét để cập nhật những con số và bảo phí Medicare.

Từ từ sẽ đề cập chi tiết của Medicare Coverage

AHQ