About - Vương Mộng Long

This author has not yet filled in any details.
So far - Vương Mộng Long has created 101 blog entries.

Một lần qua sông Đáy (kỳ 5)

Lòi Giới Thiệu: “Một lần qua sông Đáy” là bức tranh sống động, mô tả thật chi tiết và rõ ràng một quãng đời đầy khổ ải, buồn đau, và tủi nhục sau ngày Miền Nam sụp đổ của những cựu chiến binh Việt-Nam Cộng-Hòa [...]

2022-12-29T14:42:10-06:00December 29th, 2022|

Một lần qua sông Đáy (kỳ 4)

Lời Giới Thiệu: “Một lần qua sông Đáy” là bức tranh sống động, mô tả thật chi tiết và rõ ràng một quãng đời đầy khổ ải, buồn đau, và tủi nhục sau ngày Miền Nam sụp đổ của những cựu chiến binh Việt-Nam Cộng-Hòa [...]

2022-12-22T14:07:52-06:00December 22nd, 2022|

Một lần qua sông Đáy (kỳ 3)

Lòi Giới Thiệu: “Một lần qua sông Đáy” là bức tranh sống động, mô tả thật chi tiết và rõ ràng một quãng đời đầy khổ ải, buồn đau, và tủi nhục sau ngày Miền Nam sụp đổ của những cựu chiến binh Việt-Nam Cộng-Hòa [...]

2022-12-15T14:19:07-06:00December 15th, 2022|

Một lần qua sông Đáy (kỳ 2)

Lòi Giới Thiệu: “Một lần qua sông Đáy” là bức tranh sống động, mô tả thật chi tiết và rõ ràng một quãng đời đầy khổ ải, buồn đau, và tủi nhục sau ngày Miền Nam sụp đổ của những cựu chiến binh Việt-Nam Cộng-Hòa [...]

2022-12-09T13:20:09-06:00December 9th, 2022|

Một lần qua sông Đáy

Lòi Giới Thiệu: “Một lần qua sông Đáy” là bức tranh sống động, mô tả thật chi tiết và rõ ràng một quãng đời đầy khổ ải, buồn đau, và tủi nhục sau ngày Miền Nam sụp đổ của những cựu chiến binh Việt-Nam Cộng-Hòa [...]

2022-12-02T11:26:17-06:00December 2nd, 2022|

Nhóm lửa trong mưa

Lời Giới Thiệu: Quý độc giả của Trẻ đã từng hồi hộp, say mê ngay cả  bàng hoàng khi đọc những trang hồi ký của cựu Thiếu Tá Vương Mộng Long K20 về sự chiến đấu và hy sinh đầy bi tráng nhưng không kém [...]

2022-10-20T14:07:26-05:00October 20th, 2022|

Chuyến xe tháng 5 (kỳ cuối)

Lời giới thiệu:  Tháng 5 năm 1975 chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt. Trên toàn cõi Việt-Nam không còn nghe bom nổ, không còn thấy đạn bay. Nhưng giữa tháng 5 năm 1975 cũng có những cựu chiến binh Việt-Nam Cộng-Hòa đã bị đem [...]

2021-07-21T12:40:03-05:00July 21st, 2021|

Chuyến xe tháng 5 (kỳ 3)

Lời giới thiệu:  Tháng 5 năm 1975 chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt. Trên toàn cõi Việt-Nam không còn nghe bom nổ, không còn thấy đạn bay. Nhưng giữa tháng 5 năm 1975 cũng có những cựu chiến binh Việt-Nam Cộng-Hòa đã bị đem [...]

2021-07-14T13:01:06-05:00July 14th, 2021|

Chuyến xe tháng 5 (kỳ 2)

Lời giới thiệu:  Tháng 5 năm 1975 chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt. Trên toàn cõi Việt-Nam không còn nghe bom nổ, không còn thấy đạn bay. Nhưng giữa tháng 5 năm 1975 cũng có những cựu chiến binh Việt-Nam Cộng-Hòa đã bị đem [...]

2021-07-08T12:39:56-05:00July 8th, 2021|

Chuyến xe tháng 5

Lời giới thiệu:  Tháng 5 năm 1975 chiến tranh đã hoàn toàn chấm dứt. Trên toàn cõi Việt-Nam không còn nghe bom nổ, không còn thấy đạn bay. Nhưng giữa tháng 5 năm 1975 cũng có những cựu chiến binh Việt-Nam Cộng-Hòa đã bị đem [...]

2021-06-30T12:18:16-05:00June 30th, 2021|
Go to Top