phamhongson

/- Phạm Hồng Sơn

About - Phạm Hồng Sơn

This author has not yet filled in any details.
So far - Phạm Hồng Sơn has created 82 blog entries.

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 15a)

(Kỳ 15a: Tính Đại Diện) Trong The Federalist No 52 tại Kỳ 14b chúng ta đã thấy bản dự thảo Hiến Pháp Mỹ 1787 đề ra 4 tiêu chuẩn để trở thành người Ðại Diện Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ: (1) Tuổi đời tối thiểu [...]

2021-07-16T12:38:08-05:00July 16th, 2021|

Tư tưởng Hiến Định vĩ đại

Ngày Ðộc Lập của nước Mỹ thường được gắn với ngày diễn ra sự kiện đại diện từ 13 thuộc địa đòi độc lập tại Bắc Mỹ đã cùng ký tên vào một bản văn có nhan đề: The Unanimous Declaration of the thirteen united [...]

2021-07-08T12:41:42-05:00July 8th, 2021|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 14b)

Chúng ta tiếp tục theo dõi phần hai của bản dịch The Federalist No 52. Trân trọng giới thiệu: The New York Packet Thứ Sáu, 08 tháng Hai 1788* Thưa Ðồng Bào Tiểu Bang New York: … Cùng lý do như thế, cũng là không [...]

2021-06-23T11:54:55-05:00June 23rd, 2021|

Một trứ tác chính trị kinh điển (ky 14a)

(Kỳ 14a: The Federalist No 52) Cuộc cải cách chính trị lịch sử tại Miến Điện diễn ra cách đây hơn một thập niên là một cuộc thỏa thuận, chuyển đổi ôn hòa chính trị theo xu hướng dân chủ-tự do giữa hai phái, giới [...]

2021-06-16T09:05:25-05:00June 16th, 2021|

Một tưởng niệm khác

Lời Giới Thiệu: Trong bài có bản dịch bức thư của bà Theresa O. Davis gửi người con trai cả đã tử trận tại Miền Nam Việt Nam. Bức thư được đọc trước điện Capitol-Quốc Hội Mỹ vào ngày 30 tháng Năm 1998 - Memorial [...]

2021-06-09T12:14:26-05:00June 9th, 2021|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 13d)

(Kỳ 13d: The Federalist No 41) Chúng ta tiếp tục theo dõi phần cuối của bản dịch The Federalist No 41 do James Madison chấp bút. Trân trọng giới thiệu: The Independent Journal 19 tháng Giêng 1788* Thưa Đồng Bào Tiểu Bang New York, …Quyền [...]

2021-06-02T12:49:23-05:00June 2nd, 2021|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 13c)

(Kỳ 13c: The Federalist No 41) Chúng ta tiếp tục theo dõi phần 3 của bản dịch The Federalist No 41 do James Madison chấp bút. Trân trọng giới thiệu: The Independent Journal 19 tháng Giêng 1788* Thưa Ðồng Bào Tiểu  Bang New York, … [...]

2021-05-26T11:34:29-05:00May 26th, 2021|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 13b)

(Kỳ 13b: The Federalist No 41) Chúng ta tiếp tục theo dõi phần 2 của bản dịch The Federalist No 41 do James Madison chấp bút. Trân trọng giới thiệu: The Independent Journal 19 tháng Giêng 1788* Thưa Ðồng Bào Tiểu Bang New York, … [...]

2021-05-19T11:53:42-05:00May 19th, 2021|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 13a)

(Kỳ 13a: The Federalist No 41) Trong năm 2020, dư luận của người Việt, cả trong nước lẫn hải ngoại, có sự phân ly thành hai cực đối ngược trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, đúng ra là xoay quanh ông Tổng Thống Mỹ [...]

2021-05-13T13:44:47-05:00May 13th, 2021|