phamhongson

/- Phạm Hồng Sơn

About - Phạm Hồng Sơn

This author has not yet filled in any details.
So far - Phạm Hồng Sơn has created 34 blog entries.

Đồng Tâm: Phải nghĩ khác

Vụ Ðồng Tâm lại là một thắng lợi to lớn cho kẻ cầm quyền. Kẻ cầm quyền đã làm cho toàn giới bị trị thấy rõ bọn chúng vẫn hoàn toàn dư sức mạnh và thừa tự tin để dập tắt mọi ý muốn, hành [...]

2020-09-25T12:48:06-05:00September 25th, 2020|

Một trứ tác chính trị kinh điển

Nhiều kỳ - Kỳ 7B: (The Federalist No 51) Nhìn một cách hậu nghiệm (a posteriori), trong kỳ trước, chúng ta đã thấy sự giả dối, lừa bịp của các tên độc tài cộng sản đã bị The Federalist No 51 lật tẩy từ trước [...]

2020-09-18T13:15:23-05:00September 18th, 2020|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 7a)

nhiều kỳ - Kỳ 7: (Kỳ 7a: The Federalist No 51) Ngày nay, có thể nói tất cả mọi người, kể cả những kẻ cầm quyền cao nhất tại những chế độ tự mệnh danh là cộng sản như Việt Nam và Trung Cộng, đều [...]

2020-09-11T12:07:37-05:00September 11th, 2020|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 6)

Nhiều kỳ - Kỳ 6: (Một vài thuật ngữ chính trị) Trong kỳ trước (Kỳ 5c), có một từ ngữ có thể đã khiến độc giả có cảm giác là lạ. Ðó là từ “chính thể bình dân”. Ðây là sự phiên dịch từ một [...]

2020-08-26T12:14:58-05:00August 26th, 2020|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 5c)

Nhiều kỳ - Kỳ 5C: (The Federalist No 10) Ngay trong những dòng đầu tiên của The Federalist No 10, James Madison đã nhấn mạnh một yêu cầu bức thiết đối với chính quyền tương lai của nước Mỹ độc lập là phải “kiểm soát [...]

2020-08-20T12:04:00-05:00August 20th, 2020|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 5b)

Nhiều kỳ - Kỳ 5B: (The Federalist No 10) Trong kỳ họp “Quốc Hội” tháng 12 năm 1956 tại Nhà hát lớn-Hà Nội, Hồ Chí Minh đích thân đứng ra xin lỗi nhân dân về những “sai lầm trong cải cách ruộng đất”. Khi Hồ [...]

2020-08-13T13:22:31-05:00August 13th, 2020|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 5a)

Nhiều kỳ - Kỳ 5a: Cách đây không lâu, S.T.T.D. Tưởng Năng Tiến đã than thở về hiện tượng bất đồng, chia rẽ, xung đột của người Việt, không chỉ ở trong nước mà ở cả các cộng đồng người Việt tại các xứ sở [...]

2020-08-06T21:05:44-05:00August 6th, 2020|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 4)

Nhiều kỳ - Kỳ 4: Bối cảnh tri thức, xã hội Gordon S. Wood, trong công trình nghiên cứu xuất sắc về sự hình thành chính thể Mỹ, đã khẳng định: “Ðiều cơ bản dẫn đến sự khác biệt giữa con người tự do và [...]

2020-07-15T15:19:57-05:00July 15th, 2020|

Tuyên Ngôn Độc Lập Hoa Kỳ

“We hold these truths to be self-evident, that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain unalienable Rights, that among these are Life, Liberty and the pursuit of Happiness.” Những dòng chữ này đã được đánh giá là thuộc [...]

2020-07-03T11:27:59-05:00July 3rd, 2020|

Một trứ tác chính trị kinh điển (kỳ 3)

Nhiều kỳ - Kỳ 3: (Tôi dịch thuật) Tôi lọt lòng mẹ tại một vùng quê sơ tán cách thành phố Nam Ðịnh chừng 15 Km vào năm 1968. Từ khi sinh ra cho đến tận những năm đầu của tuổi ba mươi, tôi hầu [...]

2020-06-25T15:54:57-05:00June 25th, 2020|