Mảnh trăng non lười biếng

Chưa chịu về non cao

Bầu trời đêm trong vắt

Mây ẩn, trôi phương nào …

 

Mùa Xuân đang chạm ngõ

Chút lạnh ngày tàn Đông

Lời thì thầm của gió

Nhắc ai niềm nhớ mong.

 

Nắng vàng như hoa cúc

Nở rộ sân nhà ai

E – ấp từng cánh mỏng

Trong một mùa Đông phai.

 

Có phải trăng lưu luyến

Nên chưa quay về ngàn

Để hồn ta vương vấn

Muốn níu lại thời gian…

Tranh Đinh Cường

HTMH