Tưởng niệm 39 nạn nhân trên chiếc xe công  tử thần tại Anh Quốc

 

Mẹ ơi có nghe

Nghe tiếng con đang kêu cầu

Xin hãy tha thứ cho đời con

Những lỗi lầm –

Những lỗi lầm khiến mẹ buồn đau.

 

Mẹ ơi thấu cho

Con chết bởi không thở được

Ôi, tấm thân trắng trong ngày nao

Ðã mỏi mòn –

Ðã hết còn vết thương rỉ máu.

 

Quên cho con đi.

Quên cho con đi –

Ðứa con của tình yêu mẹ với bố,

Ðừng nhớ đến số phận

Người con gái

Chết trong chiếc công quan tài.

 

Quên cho con đi.

Quên cho con đi –

Ðứa con của ngày xưa mẹ với bố,

Ðừng nhắc đến số phận

Người vừa thoát thai

Trong chiếc công quan tài.

Đinh Cường

IB

2019.11.01 

dựa theo “Dido’s Lament” của Henry Purcell (1659-1695) và “txt msg” của Phạm thị Trà My (1993-2019)

 

Henry Purcell  

When I am

Laid in Earth

from “Dido and Aeneas”

 

When I am laid in earth

May my wrongs create

No trouble in thy breast

 

Remember me, but

Ah… forget my fate!

 

HP

https://youtu.be/hVtMDn3QsSU