Nếu bạn có nhiều tiền

Cũng không thể “mua tiên”

Tiên có trong tưởng tượng

Lấy đâu mà mua liền!

 

Bạn lắm của nhiều vàng

Giàu không mua được sang

Sang hèn từ dòng dõi

Nào dễ xếp chung hàng?

 

Tiền vàng bạn dù nhiều

Chưa chắc có tình yêu

Tiền mua chuộc người đẹp

Sẽ lừa phản mai chiều!

 

Tiền mua đồng hồ vàng

To nhỏ hợp thời trang

Ngày giờ trôi hoang phí

Sao mua được thời gian!

 

Vàng tiền chất đầy nhà

Không mua được mẹ cha

Mẹ cha rồi xa vắng

Khi phải trăm tuổi già!

 

Có ô tô nhà lầu

Không thân thích ra vào

Làm sao thành tổ ấm

Hạnh phúc tìm nơi nao?

 

Nếu bạn kiếm tiền nhanh

Hãy quý trọng bản thân

Tiền dễ mời bác sĩ

Sức khoẻ mới khó tầm!

 

Nhưng…

Tiền của là phấn thổ!

Thể xác rồi chẳng còn!

Người thân rồi cách biệt!

Còn chăng chỉ tâm hồn.

BB