Buổi sáng ngồi nhổ cỏ
dưới gốc cây mộc lan
cánh chim bay ngang tóc
thả tiếng thơm bàng hoàng

Nhặt lên từng cọng cỏ
Như nhặt sợi thời gian
Sợi cỏ thơm mùi tóc
nghe một thủa hồng nhan

Cắt chiếc lá vừa héo
Phân vân giữa lòng tay
Tiếc màu xanh đã mất
Ngẩn ngơ nhìn cánh ngày

Xới những hạt đất mềm
Nghe thơm mùi da thịt
Đất bao đời câm nín
Chuyên chở mầm tử sinh

Buông chiếc xẻng đứng lên
Nghiêng đầu nghe chim hót
Thả xuống một câu thơ
Nghe hồn mình thơm ngát.

                                   TMT– tháng 8/5/2016